تنها تشکل تخصصی مرتبط با صنعت در و پنجره

عرضه پنجره با کیفیت و استاندارد در راستای رضایت مشتری، راز ماندگاری و موجبات رشد اعضای انجمن می باشد.

اخبار مهم هفته

اساسنامه

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی ایران

ماده 1 - هدف
در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و دفاع از منافع مشترک حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ، کوشش در بالا بردن سطح آگاهی اعضای این انجمن صنفی به موجب مقررات قانونی و رعایت حفظ منافع جامعه تشکیل می گردد.

ماده 2 - نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی :
نام – انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی سی ایران که در این اساسنامه از این پس به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می شود.
حوزه فعالیت انجمن صنفی – حوزه جغرافیایی سراسر کشور ایران می باشد.
اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است:
تهران، بزرگراه آیت الله صدر- میدان پیروز – ابتدای بلوار قیطریه- پلاک 7- طبقه 3- واحد 8
تلفن : 22674113/22675327 دورنگار : 22673402
تبصره : هیئت مدیره می تواند هرزمان که ایجاب نماید، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با انتشار در یکی از روزنامه ها که به تصویب انجمن صنفی رسیده باشد به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برساند.

ماده 3 – حقوق و وظایف اساسی انجمن صنفی:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق در مورد مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها.
4-کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهاد های ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
7- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
8- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همکاری در جهت تاسیس ، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی (اعتبار ، مسکن و مصرف) و صندوق تعاون و حوزه بیمه به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر وایجاد شرکت های تعاونی جهت واردات ، صادرات ، توزیع ، خدمات و...
10- حمایت و دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا به طور اعم از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی.
11- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط برآنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
12- پیوستن به انجمن های صنفی همگانی به منظور تشکیل یا عضویت د ر کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.
13- عضویت یا همکاری با سایر تشکل های صنفی، صنعتی و تجاری و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
14- عضویت در کارگروه های تخصصی دولتی و غیردولتی و ارایه نظرات کارشناسی ، قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.
15- ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.
16- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارگری.
17- کوشش در تشکیل باشگاه های فرهنگی و ورزشی با رعایت مقررات قانونی به منظور برخورداری اعضا از امکانات آن.
18- انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار در حدود مقررات قانونی ، همکاری با تشکل های صنفی ، صنعتی ، تجاری داخلی و خارجی.
19-جلب پشتیبانی مراجع دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.
20-همکاری در جهت ایجاد شرکتهای خدمات بازاریابی ، خدمات مشاوره ، مدیریت صادرات ، تعاونی ، بازرگانی و....

ماده 4 – وظایف اختصاصی انجمن صنفی:
1- همکاری در برپایی یا برگزاری نمایشگاه های ساختمانی وصنایع مرتبط و دعوت از اعضاء ، اعزام تورهای تجاری به خارج از کشور، پذیرش تورهای تجاری، برپایی همایش های تخصصی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و موضوعات مرتبط در داخل و خارج از کشور.
2- هماهنگی با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سایر سازمان های ذیربط با اعضاء.
3- تدوین استانداردها جهت تولید و نصب در و پنجره های یوپی وی سی و رتبه بندی کمی و کیفی اعضاء.
. 4- تلاش برای صنعتی سازی تولید در و پنجره های یو پی وی سی
5- اطلاع رسانی به اعضا از طریق تهیه خبرنامه ، ویژه نامه ، مجله ، ایجاد فضای الکترونیکی و خبرنامه الکترونیکی و... .
6- تلاش و اقدام جهت بهره گیری از خدمات بیمه و توسعه پوشش های بیمه ای جهت اعضا و ... .
). ایجاد کارگروه های تخصصی زیر نظر انجمن ( موضوع محور و منطقه محور 7-

فصل دوم
شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده 5 – شرایط عضویت:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کارفرما در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:
1- تابعیت ایران.
شاغل در حرفه یا صنعت تولید در و پنجره های UPVC 2- در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر که به تایید هیئت امنا و یا هیئت مدیره انجمن صنفی برسد.
3- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
4- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
تبصره 1– کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت آن منع نمود.
تبصره 2– چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.
تبصره 3– در صورتی که هریک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست بدهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.
ماده 6 – موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:
1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی)
2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن ( با اعلام هیات مدیره انجمن)
3- از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
. 4- آراء قطعی صادره ار مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار
5- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از 6 ماه.
تبصره – در موارد بندهای 1 و 2 عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در
می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی حق رای نخواهد داشت.

ماده 7 – منابع مالی انجمن صنفی:
الف : ورودیه که فقط برای یک بار دریافت می گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود.
ب : حق عضویت که مبلغ و نحوه پرداخت آن توسط مجمع عمومی عادی تعیین می شود.
ج : کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی و به اختیار کمک کننده.
تبصره 7– قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به موافقت قبلی و کتبی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
تبصره 8– انجمن صنفی باید دارای حداقل 2 دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می باشد.

ماده 8 -کلیه اعضا باید حق عضویت خود را با توجه به ماده 7، مرتباً به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند.
تبصره 1 - دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رییس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره2– مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود، قابل استرداد نیست.
تبصره 3– هیئت مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را درخارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 9 -چنانچه هریک از اعضاء در مدت حداکثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود.
چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیات مدیره ، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی به حالت تعلیق در می آید. اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.
تبصره 12 – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیئت مدیره خواهد بود.

فصل سوم
ارکان انجمن صنفی

ماده 10 – ارکان انجمن صنفی عبارتست از:
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- بازرسان

الف – مجمع عمومی، حدود وظایف و اختیارات آن:
ماده 11 - مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره 1– برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیئت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضا به وسیله دعوت نامه کتبی و اعلان در روزنامه های کثیرالانتشار که در آن روز، ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ، اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی، باید حداقل 20 روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از 45 روز تجاوز نماید.
تبصره 2– دعوت مجامع عمومی که به تصویب هیئت مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین در صورت خودداری بازرسان، حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.
تبصره 3– دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز پیش از تشکیل، طی دعوت نامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.
تبصره 4 – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره ، هیئت داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.
تبصره 5– هریک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را برعهده گیرد.

ماده 12 - مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت
می یابد.

چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت. در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور حداقل یک پنجم اعضاء برگزار خواهد شد.
تبصره 1– مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیئت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.
تبصره 2– تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی.
2- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورت های مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی.
3- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.
4- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.
5- بررسی و تصویب و یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیئت مدیره تصویب نشده باشد.
6- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند ( موضوع ماده 6 اساسنامه) 7- تصویب و تفویض اختیاربه هیات مدیره در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء و کسب امتیازات جدید برای آنان.
8- تصویب ایجاد کمیته و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط.
9- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی.
10- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضاء.

ماده 14 – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده 15 با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابدو در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم ، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:
1-طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه
2- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه
تبصره 20 – پیشنهاد ها در زمینه تغییر یا اصلاح موارد اساسنامه باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود. است، مگر در موارد انتخاب هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

ماده 16 – پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رییس و یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیات رییسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رییس، یک یا دو نائب رئیس و یا یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را برعهده خواهند گرفت. چنانچه انتخاب هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند.
تبصره 1– اعضای هیات رییسه مجمع عمومی و هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باشند. ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از 20 عضو باشد.)
تبصره 2– برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.
تبصره 3– هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند.
تبصره 4– هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17 – چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند؛ هیات رئیسه و هیات نظارت برانتخابات مکلف خواهند بود ، ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند.
تبصره– چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد، هیات رئیسه و هیات نظارت، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات، اقدام خواهد شد.

ب – هیات مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده 18 – هیات مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل بوده که از بين كانديداهاي واجد شرایط، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت 3 سال انتخاب
می گردند و تجدید انتخابات آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم، بلامانع است.
ماده19 – هیات مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورت جلسه های به اطلاع اعضاء برساند و نسخه ای از صورت جلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

ماده 20- جلسات هیات مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا (حداقل 3 نفر) رسمیت می یابد. تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رﺋیس یا 3/1 اعضای هیات مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد.
تبصره 1ـ خدمات هیات مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.
تبصره 2ـ غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیات مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود.
ماده 21- هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهی نامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک انجمن صنفی (رﺋیس، دبیر و خزانه دار) در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید.

ماده 22 – رﺋیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد.
تبصره ـ کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قرار دادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند؛ با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
ماده 23- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورت جلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.
تبصره 1 ـ مادامی که اکثریت اعضای هیات مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد.
تبصره2 ـ در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیات مدیره. توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ؛ بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
ماده 24- هیات مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ هیات مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیات مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده 25 - سایر وظایف و اختیارات هیات مدیره:
1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی ـ عضویت).
. 2- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی
. 3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی
. 4- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
. 5- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیات مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی
. 6- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی
7- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.
. 8- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن
9- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.
10- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضائی ، دستگاه های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه.
11- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی
12- تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
13- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی
. 14- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف، کمیته عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی عضویت، کمیته تدارکات و پشتیبانی ، کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها
5- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده 26- وظایف رئیس هیئت مدیره:
رئیس هیات مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:
1- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیات مدیره به تشکیل مرتب جلسه.
2- اداره جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.
3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.
4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیات مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد
5- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی
6- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.
تبصره – قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.
ماده 27- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیات مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره، به کار گمارده می شوند.
ماده 28- وظایف و اختیارات دبیر
1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورت جلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی.
2- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.
3- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره.
4- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن.
5- تهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.
6- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.
7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.
8- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان
9- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.
10- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیر خانه ارتباط دارد.
تبصره ـ کارکنان دبیر خانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیات مدیره مسئول هستند.

ماده 29 – وظایف و اختیارات خزانه دار:
خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:
1- امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.
2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی.
3- رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط.
4- امضا و صدور کارت عضویت اعضا به اتفاق رئیس هیات مدیره یا دبیر.
5- نظارت بر خرید ، فروش و اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول غیر منقول ، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی.
6- ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
7- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.
تبصره 1– خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارائه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.
تبصره 2– خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین در اختیار آنان قرار دهد.

ج – بازرس یا بازرسان، حدود وظایف و اختیارات آنان

ماده 30 – بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از 2 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.
تبصره– در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.
ماده 31 – وظایف و اختیارات بازرسان
1- نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
2- رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.
3- پیگیری و رسیدگی به شکایت اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد).
4- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارشات مالی جهت ارائه به مجمع عمومی
5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.
6- شرکت در جلسات هیات مدیره ( در صورت لزوم )، بدون داشتن حق رای.
7- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارشات مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.
8- بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نمایند.

فصل چهارم
سایر مقررات

ماده 32 – كانديداهاي هيئت مديره، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی.
4- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری.
5- داشتن حسن شهرت.
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7- حداقل 30 سال تمام سن.
8- حداقل تحصیلات دیپلم.
9-حداقل 3 سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.
10- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
11- كانديداهاي معرفي شده توسط اشخاص حقوقي بايستي يكي از اعضاي اصلي يا مدير عامل باشند.
تبصره : کاندیداهای اولین دوره هیات مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند.

ماده 33 – در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط، به منظور ثبت و آمورش اعضاء هردوره حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

ماده 34 – مجمع عمومی عادی می تواند از بین اعضای مجمع، 3 یا 7 نفر افرادی را که شرایط مندرج در ماده 32 این اساسنامه را دارا باشند به ویژه با تاکید بر دارا بودن حداقل تحصیلات دیپلم به عنوان هیات داوری برای مدت 3 سال انتخاب و طی صورتجلسه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید . اعضای هیات داوری در برابر مجمع مسئولیت دارند.
تبصره 1– اعضای هیات داوری در اولین جلسه پس از انتخاب، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و صورتجلسه ای تنظیم و امضا نموده، جهت ثبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می نمایند.
تبصره 2– حل اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر، یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان، در چهارچوب مقررات قانونی، به عهده هیات داوری بوده موظف هستند ضمن تسلیم گزارش اقدامات خود را در قالب صورتجلسات تنظیمی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند، گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی سالانه نیز باید ارائه نمایند.
ماده 35 – مهر انجمن پس از تصویب هیات مدیره و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن تغییر یابد ، بدون تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استفاده آن غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد.

ماده 36 – مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و اموراجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده 37 – انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد:
1- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات آن.
3- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.
تبصره 1– انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود.
تبصره 2–چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین افراد باسواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورت جلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.
تبصره 3– چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد، حد اکثر ظرف دو هفته بازرسان و یا رئیس هیات با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند شد.

ماده 38 – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند. پس از اخطار بازرسان یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( 6 ماه پس از دوره پایان هیات مدیره) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند.

ماده 39 – هیات تصفیه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه داراییهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده ، دارایی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار موسسه خیریه محک قراردهند و در صورت عدم وجود به بهزیستی واگذار شود.
ماده 40 – هرگونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه تابع نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ماده 41 – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می باشد.
ماده 42 – مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

این اساسنامه در 4 فصل و 42 ماده 43 تبصره در تاریخ --- / --- / 1391 با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس/ فوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان در و پنجره یو پی وی سی رسید.

محل امضای اعضای هیات رئیسه مجمع:

سمت نام و نام خانوادگی محل امضاء
رئیس مجمع 1-
2- نائب رئیس مجمع
3- منشی مجمع

تماس با ما

تهران، بزرگراه شهید صدر بسمت غرب،

میدان پیروز، ابتدای بلوار قیطریه، شماره 7،طبقه سوم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن:   22675327 - 22674113

دورنما:   22673402


 

حالت های رنگی